สมัครสมาชิก ลงประกาศขายรถฟรี

เงื่อนไขการใช้งานี

1. กฎระเบียบในการลงประกาศ

เพื่อตอบสนองความต้องการทำธุรกรรมรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันของคุณ Chobrod.com ไม่ ัดจำนวนประกาศที่คุณสามารถโฆษณาบนเว็บไซต์ของเรา และไม่ขอร้องคุณต้อง

- ผู้ลงประกาศบน Chobrod.com จะต้องรับผิดชอบทั้งหมดต่อความถูกต้องของเนื้อหาของประกาศนั้นๆ

- ประกาศจะต้องเขียน สะกดคำ ให้ถูกต้องตามคำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาไทย

- ข้อความไม่ได้มีเนื้อหาอย่างอื่นนอกจากการซื้อขายรถ

- ในแต่ละประกาศจะต้องประกาศขาย รถ เพียง 1 คันเท่านั้น

- เนื้อหาของประกาศจะต้องถูกต้องตามความเป็นจริง มีข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับรถที่จะขาย และรถที่ประกาศนั้นจะต้องมีสถานะทำธุรกรรมได้

- รูปภาพในประกาศจะต้องถูกต้องตามรูปร่างจริงของรถ และไม่ได้ใส่ลิงก์ของเว็บไซต์อื่นๆในภาพ

- รูปภาพในประกาศจะต้องถูกต้องตามรูปร่างจริงของรถ และไม่ได้ใส่ลิงก์ของเว็บไซต์อื่นๆในภาพ

- ประกาศทั้งหมดจะถูกตรวจสอบและอนุมัติโดยพนักงานของ Chobrod.com เรามีสิทธิ์ที่จะแก้ไขประกาศให้ถูกต้องตามมาตรฐาน และปฏิเสธประกาศใดๆที่ไม่ชอบด้วยกฎระเบียบนี้ หรือละเมิดข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

  • สแปม ลงหลายประกาศที่มีเนื้อหาเดียวกัน จากหลายบัญชีที่ต่างกัน หรือประกาศขายมากกว่า 1 สินค้าใน 1 ประกาศ
  • มีการหลอกลวง มีความไม่โปร่งใส ตามคำแจ้งเตือนของผู้ใช้อื่นๆ และได้ยืนยันโดยพนักงานของ Chobrod.com
  • ไม่จ่ายค่าลงประกาศตามข้อกำหนดของ Chobrod.com

ถ้าคุณมีคำถามใดๆเกี่ยวกับการลงประกาศและจัดการบัญชี กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Chobrod.com เพื่อได้รับการปรึกษาและคำตอบ

2. เพื่อมอบให้คุณการบริการและคุณประโยชน์ที่ดีที่สุด เราจะเก็บข้อมูลเหล่านี้จากลูกค้า

ก. ข้อมูลส่วนตัว (ชื่อ-สกุล วันเกิด ที่อยู่ เพศ)

ข. ข้อมูลติดต่อ (หมายเลขโทรศัพท์ ที่รับจดหมาย อีเมล หมายเลขโทรสาร)

ค. เว็บไซต์ของผู้สมัครสมาชิก

ง. สินทรัพย์ที่ลูกค้าเป็นเจ้าของและประกาศขาย (หมายถึงรถยนต์ในเว็บไซต์)

3. ข้อมูลดังกล่าวใช้ในวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ก. ควบคุมการลงประกาศและตรวดสอบข้อมูลลงประกาศก่อนเปิดเผิย

ข. ควบคุมจำนวนลูกค้าใช้บริการ

ค. ควบคุมการลงประกาศโปรโมชั่นการให้ข้อมูลโปรโมชั่นกับลูกค้า เช่น ข้อมูลโปรโมชั่นอัพเดทล่าสุด การเสนอราคาสินค้าหรือบริการใหม่

ง. ปรับปรุงคุณภาพการบริการให้กับลูกค้า

จ. คุวบคุม วิเคราะห์ ขอมูลูกค้า

ฉ. รับข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอของลูกค้าเพื่อการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและแก้ไขปัญหาเมื่อลูกค้ามีความต้องการ

ถ้าใช้ข้อมูลดังกล่าวในวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างบน พวกเราจะมีการแจ้งให้กับลูกค้าล่วงหน้า ถ้าลูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูล ทางเราจะไม่รับรองเกี่ยวกับการให้บริการที่ดีที่สุด

4. วิธีการเก็บข้อมูล

ข้อมูลดังกล่าวได้เก็บรวบรวมผ่านทางแบบฟอร์มลงทะเบียนเป็นสมาชิกและฟอร์มกรอกข้อมูลเมื่อมีการลงประกาศ

5. ระยะเวลาการปรากฏข้อมูล

- Chobrod.com จะรักษาสิทธิปรากฏข้อมูลที่ลูกค้าลงประกาศในระบบภายในของเราในระหว่างการให้บริการกับลูกค้าจนกว่าเสร็จสิ้นการรักษาการปรากฏข้อมูล หรือจนกว่าลูกค้าต้องการยกเลิกการประกาศ

- Chobrod.com จะให้สิทธิยกเลิก แก้ใข้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า (รถยรต์) ถ้าผู้ลงประกาศไม่ได้ใช้ข้อมูลภายใน 90 วัน ระบบจะลบทิ้งโดยอัตโนมัติ

6. การรับรองข้อมูลส่วนตัว

พวกเราใช้วิธีป้องกันที่เหมอะสมเช่นพิจารณาการจัดเก็บข้อมูล ป้องกันข้อมูลภายในเพื่อป้องกับการเข้าใช้งานหรือเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาต

เปิดเผยหรือการทำลายข้อมูล มีแค่เจ้านาที่ของ Chobrod.com เท่นนั้นที่เข้าปฎิบัติหรือแก้ไขเกี่ยวกับการบริการ

ผู้เข้าใช้งานนี้จะต้องรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและอาจจะถูกลงโทษเช่นยกเลิกจ้างงานหรือการดำเนินคดีทางอาญาถ้าละเมิดการรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

- สมาชิกทุกคนมีหน้าที่รักษารหัสเข้าใช้งานเป็นความลับ Chobrod.com รับรองไม่เปิดเผิยหรือให้ข้อมูลสมาชิกให้กับบุคคลที่สาม ข้อมูลของคุณจะถูกวางไว้บนเซิร์ฟเวอร์และไฟร์

- กฎระเบียบความเป็นส่วนตัวอาจจะมีข้อบกพร่องบางอย่างเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคหรือปัญหาที่คล้ายคลึง Chobrod.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากข้อผิดพลาด

- กฎระเบียบความเป็นส่วนตัวอาจจะมีข้อบกพร่องบางอย่างเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคหรือปัญหาที่คล้ายคลึง Chobrod.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากข้อผิดพลาด

- ผู้ลงประกาศจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับความถูกต้องและข้อพิพาททางกฎหมายเกิดขึ้นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ลงประกาศ

7. การเปลี่ยนแปลงของนโยบายความเป็นส่วนตัว

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โปรดติดต่อเราได้ตลอดเวลาผ่านทางเว็บไซต์นี้