สมัครสมาชิก ลงประกาศขายรถฟรี

เงื่อนไขการใช้งานี

1. กฎระเบียบในการลงประกาศ

เพื่อตอบสนองความต้องการทำธุรกรรมรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันของท่าน ขายรถฮอนด้า.com ไม่จำกัดจำนวนประกาศโฆษณาได้บนเว็บไซต์ของเรา

- ผู้ลงประกาศบน ขายรถฮอนด้า.com จะต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องของเนื้อหาของประกาศนั้น ๆ และการซื้อขายระหว่างทั้งสองฝ่าย

- เนื้อหาในประกาศต้องเขียน สะกดคำ ให้ถูกต้องตามคำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาไทย

- ข้อความต้องไม่มีเนื้อหาอย่างอื่นนอกจากการซื้อขายรถ

- ในแต่ละประกาศต้องประกาศขายรถเพียง 1 คันเท่านั้น

- เนื้อหาของประกาศต้องถูกต้องตามความเป็นจริง มีข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับรถที่จะขาย และรถที่ประกาศนั้นจะต้องมีสถานะทำธุรกรรมได้

- รูปภาพในประกาศจะต้องถูกต้องตามรูปร่างจริงของรถ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลหรือองค์กรอื่น ๆ และไม่ได้ใส่ลิงก์ของเว็บไซต์อื่น ๆ ในภาพ ทาง ขายรถฮอนด้า.com จะไม่ระงับข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างรูปภาพในประกาศและรูปร่างจริงของรถ

- ห้ามลงประกาศที่ซ้ำกับประกาศที่มีอยู่บนเว็บไซต์

- ประกาศทั้งหมดจะถูกตรวจสอบและอนุมัติโดยพนักงานของ ขายรถฮอนด้า.com การอนุมัติประกาศไม่ได้หมายความว่า ขายรถฮอนด้า.com ยืนยันหรือจะรับผิดชอบต่อความถูกต้องของประกาศ หรือการซื้อขายระหว่างทุกฝ่าย เรามีสิทธิ์ที่จะแก้ไขประกาศให้ถูกต้องตามมาตรฐาน

และปฏิเสธประกาศใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎระเบียบนี้ หรือละเมิดข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

• สแปม ลงหลายประกาศที่มีเนื้อหาเดียวกัน จากหลายบัญชีที่ต่างกัน หรือประกาศขายมากกว่า 1 สินค้าใน 1 ประกาศ

• มีการหลอกลวง มีความไม่โปร่งใส ตามคำแจ้งเตือนของผู้ใช้อื่น ๆ และได้ยืนยันโดยพนักงานของ ขายรถฮอนด้า.com

• ไม่จ่ายค่าลงประกาศตามข้อกำหนดของ ขายรถฮอนด้า.com ในกรณีนี้ ขายรถฮอนด้า.com มีสิทธิ์หยุดการให้บริการเมื่อไหร่ก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้า และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

หากมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการลงประกาศและจัดการบัญชี กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ ขายรถฮอนด้า.com เพื่อได้รับการปรึกษาและคำตอบ

2. เพื่อมอบให้ท่าน การบริการและคุณประโยชน์ที่ดีที่สุดเราจะเก็บข้อมูลเหล่านี้จากลูกค้า

- ข้อมูลส่วนตัว (ชื่อ-นามสกุล วันเกิด ที่อยู่ เพศ)

- ข้อมูลติดต่อ (หมายเลขโทรศัพท์ ที่รับจดหมาย อีเมล หมายเลขโทรสาร)

- เว็บไซต์ของผู้สมัครสมาชิก

- สินทรัพย์ที่ลูกค้าเป็นเจ้าของและประกาศขาย (หมายถึงรถยนต์ในเว็บไซต์)

3. ข้อมูลดังกล่าวใช้ในวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- ควบคุมการลงประกาศและตรวจสอบข้อมูลลงประกาศก่อนเปิดเผย

- ควบคุมการลงประกาศโปรโมชัน การให้ข้อมูลโปรโมชันกับลูกค้า อาทิ ข้อมูลโปรโมชันอัปเดตล่าสุด การเสนอราคาสินค้าหรือบริการใหม่

- ปรับปรุงคุณภาพการบริการให้กับลูกค้า

- ควบคุม วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า

- รับข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอของลูกค้าเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและแก้ไขปัญหาเมื่อลูกค้ามีความต้องการ

ถ้าใช้ข้อมูลดังกล่าวในวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างบน ทางเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า หากลูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูล ทางเราจะไม่รับรองเกี่ยวกับการให้บริการที่ดีที่สุด

4. วิธีการเก็บข้อมูล

ข้อมูลดังกล่าวได้เก็บรวบรวมผ่านทางแบบฟอร์มการลงทะเบียนเป็นสมาชิกและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลเมื่อมีการลงประกาศ

5. ระยะเวลาการปรากฏข้อมูล

- ขายรถฮอนด้า.com จะรักษาสิทธิในการปรากฏข้อมูลที่ลูกค้าลงประกาศในระบบภายในของเราในระหว่างการให้บริการกับลูกค้า หรือจนกว่าลูกค้าต้องการยกเลิกการประกาศ

- ขายรถฮอนด้า.com จะให้สิทธิในการยกเลิก แก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า (รถยนต์) ให้แก่ลูกค้า ถ้าผู้ลงประกาศไม่ได้ใช้ข้อมูลภายใน 90 วัน ระบบจะลบทิ้งโดยอัตโนมัติ

6. การรับรองข้อมูลส่วนตัว

- พวกเราใช้วิธีป้องกันที่เหมาะสม อาทิ พิจารณาการจัดเก็บข้อมูลป้องกันข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการเข้าใช้งานหรือเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาต เปิดเผยหรือการทำลายข้อมูล มีแค่เจ้าหน้าที่ของ ขายรถฮอนด้า.com เท่านั้นที่เข้าปฏิบัติหรือแก้ไขเกี่ยวกับการบริการ ผู้เข้าใช้งานนี้จะต้องรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและอาจถูกลงโทษ อาทิ ยกเลิกจ้างงาน หรือการดำเนินคดีทางอาญา ถ้าละเมิดการรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

- สมาชิกทุกคนมีหน้าที่รักษารหัสการเข้าใช้งานเป็นความลับ ขายรถฮอนด้า.com รับรองว่าจะไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลสมาชิกให้กับบุคคลที่สาม ข้อมูลของท่านจะถูกวางไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่มีไฟร์วอลล์

- กฎระเบียบความเป็นส่วนตัวอาจจะมีข้อบกพร่องบางอย่างเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคหรือปัญหาที่คล้ายคลึง ขายรถฮอนด้า.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากข้อผิดพลาด

- เราจะต้องเปิดเผยข้อมูลถ้าจำเป็น ในการปกป้องทรัพย์สินและความปลอดภัยของ ขายรถฮอนด้า.com และผู้อื่น หรือเมื่อมีการเรียกร้องสิทธิ์จากลูกค้ารายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง ละเมิดกฎหมายของผู้ลงประกาศ หรือเมื่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายร้องขอให้ข้อมูล

- ผู้ลงประกาศจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับความถูกต้องและข้อพิพาททางกฎหมายเกิดขึ้นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ลงประกาศ

7. นโยบายความปลอดภัยส่วนบุคคล และ Cookies

บริษัทชอบรถ คือผู้ให้บริการ ขายรถฮอนด้า.com ตลาดสำหรับซื้อขายรถยนต์มือสอง ได้มีการให้บริการสมาชิก โดยที่สมาชิกจะต้องกำหนดบัญชีเพื่อเก็บข้อมูล ตลอดจนรหัสผ่าน รวมถึงในส่วนของผู้ชมทางเว็บไซต์ได้ขออนุญาตเก็บข้อมูลเว็บคุกกี้ (cookie) ซึ่งเกิดขึ้นจากการเข้าถึงหน้าเว็บไซต์โดยเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจดจำข้อกำหนดต่าง ๆ จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เราตระหนักและเข้าใจถึงความปลอดภัยส่วนบุคคลทั้งหมดเป็นไปตามหลักมาตรฐาน

คุกกี้เพื่อระบุตัวตน เมื่อท่านเข้ามาใช้บริการของเรา คุกกี้ในการบันทึกรูปแบบ การตั้งค่าต่าง ๆ ช่วยให้เว็บไซต์ของเราในการจดจำข้อมูลซึ่งจะเปลี่ยนแปลงการแสดงผล อาทิ ภาษาที่ท่านตั้งค่า หรือโลเคชันที่ท่านอยู่ ยกตัวอย่างเช่น

- เราใช้คุกกี้ภายในบริการเพื่อบันทึกประวัติการเข้าชมรถของท่านในเว็บไซต์ของเรา

- บันทึกการตั้งค่าของท่าน ที่เกี่ยวข้องของคุกกี้เพื่อประสิทธิผล เพื่อปรับปรุงความเร็ว สมรรถนะ และประสิทธิผลของบริการของเรา

คุกกี้เพื่อปรับปรุงโฆษณา นำเสนอให้เหมาะสมตามความชอบของท่าน และส่วนหนึ่งเป็นบริการ Third Party

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โปรดติดต่อเราได้ตลอดเวลาผ่านทางเว็บไซต์นี้